Belangryk neis fan Oerlibje14 juny 2018

Neis fan Oerlibje.

Dizze saken binne foar jo wichtich,
· It stik split him foar de pauze ôf op de sanflakte fan de dúnen yn Bakkefean.
· Der is gjin tribune mar jo krije in stuoltsje of in juttesek mei.
· Nei it earste bedriuw geane wy nei it swimbad, wol efkes jo stoel meinimme.
· As jo yn in rolstoel sitte as, it ein is te fier foar jo: Jou it efkes oan, dan stiet er

  ferier foar jo klear. Skiljenei telefoannr. 06 43539992

 

Wy winskje jo in noflike foarstelling.

 

De ploech fan Oerlibje

Wij zijn klaar en verwachten u
26 juny 2022
Kaartverkoop is gestart
20 juny 2022
voorverkoop kaarten
24 april 2022

31 jannewaris 2022
Audysje
6 novimber 2019
Ite by Afke&Nienke
2 april 2019
Website iepenloftspul Houtigehage
29 maart 2019
Kaartverkoop iepenloftspul Gean of bliuwe...?
29 maart 2019
uitverkocht
25 juny 2018
Belangryk neis fan Oerlibje
14 juny 2018

24 febrewaris 2018
Trialer 'Omke Henk'
26 augustus 2017
Spilers "Omke Henk"
15 july 2017
Maandag reserve datum
25 juny 2017
Leaste kans
25 juny 2017
Sneon 24 juni utferkocht
18 juny 2017
Kaartferkeap "Omke Henk" is los!
7 juny 2017
De kaartferkeap is los by dundelle yn Bakkefean
4 juny 2017
Trailer Iepenloftspul Snakkerbuorren
20 maaie 2017
Iepenloftspul Snakkerbuorren start kaartferkeap
11 maaie 2017