Jorwert

2 septimber - 30 septimber 2017

logo


It bjusterbaarlike foarfal fan de hûn yn de nacht

It bjusterbaarlike foarfal fan de hûn yn de nacht

It bjusterbaarlike foarfal mei de hûn is de Jorwerter bewurking fan it boek Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht fan Mark Haddon. It ferhaal giet oer in jonge fan 15. Hy hat it syndroom fan Asperger, in foarm fan autisme. De jonge ken alle lannen fan de wrâld mei harren haadstêden en alle prymgetallen oant 7507 út ’e holle. Mar mei grapkes wit er him gjin rie. Nea komt er allinne de strjitte út, mar as de hûn fan de buorfrou fermoarde wurdt, wol er de wrâld yn. It publyk giet mei op syn reis, op syk nei de moardner fan de hûn en mei yn alles wat er ûnderweis belibbet.

De spilersploech bestiet út spilers fan de ôfrûne jierren, oanfuld mei nij talint. De premjêre fan It wûnderlike foarfal mei de hûn is op sneon 2 septimber, de foarstelling is te sjen oant en mei sneon 30 septimber. De kaartferkeap begjint op 1 febrewaris op www.iepenloftspuljorwert.nl. 


 

 

 

 

2 september 2017
20.30 oere
Première
5 september 2017
20.30 oere
Raboledejûn
8 september 2017
20.30 oere
 
9 september 2017
20.30 oere
 
12 september 2017
20.30 oere
Raboledejûn
14 september 2017
20.30 oere
Bedriuwsjûn
15 september 2017
20.30 oere
 
16 september 2017
20.30 oere
 
22 september 2017
20.30 oere
 
23 september 2017
20.30 oere
 
28 september 2017
20.30 oere
 
29 september 2017
20.30 oere
 
30 september 2017
20.30 oere
 

Bestel kaarten