Jobbegea

28 juny - 1 july 2018

logo


Folk sûnder oeren

Folk sûnder oeren

VOLK ZONDER UREN

Bij het honderdjarig bestaan van de vereniging voor Plaatselijk Belang Jubbega/Hoornsterzwaag in 2000 werd er een theaterspektakel opgevoerd naar aanleiding van het boek “Volk zonder Uren” geschreven door Evert Zandstra. In dit boek beschreef Zandstra de miserabele omstandigheden waarin de mensen in de streek leefden aan het eind van de hoogveengebied toen de vraag naar turf terug liep. Het grootste gedeelte van de turfgravers lukte het niet om elders een bestaan op te bouwen en hen restte dan ook werkloosheid en armoede. Deze mensonterende omstandigheden werd in deze theatervoorstelling levensecht ten uitvoer gebracht door de samenwerking van de 4 toneelverenigingen die Jubbega/Hoornsterzwaag bezit. Uit deze samenwerking is de Stichting “Ferdivedaasje” ontstaan. De stichting heeft tot doelstelling “de toneelliefhebbers van binnen en buiten Jubbega te laten genieten van het theatergebeuren rondom Jubbega”. Eens in de 3 jaar wordt in het kader daarvan een openluchtspektakel ten uitvoer gebracht.