Wergea

14 septimber - 28 septimber 2019

logo


It lûd fan de mar

It lûd fan de mar

Alle jierren wer barde it mei it oantikjen fan de hjerst. Meastentiids wie it de earste stoarmeftige dei dat it om de mar hinne begûn te spûkjen. De wyn raasde om de pleatsen. It wetter stie heech. En middenyn dy stoarm, wie der dat mystearyske lûd. It lûd fan de mar, dat gjinien thúsbringe koe. En alle jierren op ‘e nij wie der de moarns nei de stoarm wér in húshâlding slim rekke. ‘It lûd fan de mar’ nimt it publyk letterlik mei oer it wetter yn in leginde fan eartiids. Of hat de leginde ús noch altyd yn de besnijing?

It lûd fan de mar is lokaasjeteater yn de iepen loft. Meer witte oer It lûd fan de mar? Besite de webside!


 

 

 

 

14 september 2019
20.00 oere
 
15 september 2019
20.00 oere
 
17 september 2019
20.00 oere
 
18 september 2019
20.00 oere
 
20 september 2019
20.00 oere
 
21 september 2019
20.00 oere
 
24 september 2019
20.00 oere
 
25 september 2019
20.00 oere
 
27 september 2019
20.00 oere
 
28 september 2019
20.00 oere
 

Bestel kaarten