Ryptsjerk

28 augustus - 12 septimber 2020

logo


Maistiid

Maistiid

Een bruidegom bereidt zich voor op zijn huwelijk. Zijn moeder kan maar moeilijk wennen aan het idee van zijn vertrek. Ze leeft in het verleden, verteerd door verdriet na de gewelddadige dood van haar man en oudste zoon. Zij zint op wraak op de familie die haar leven heeft verwoest.

Terwijl de bruid zich klaarmaakt voor haar grote dag, galoppeert haar vroegere minnaar Leonardo elke nacht langs haar huis. De hartstocht tussen beiden is nog niet geluwd. Nog voor het huwelijksfeest losbarst, vlucht de bruid met haar vroegere minnaar weg. De in hun eer gekrenkte families openen de jacht op het liefdespaar en voltrekken een wrede bloedwraak.

Bloedbruiloft vormt samen met Yerma en Het Huis van Bernarda Alba de trilogie van het Spaanse platteland. In een wereld van schaarste waar familiebanden en bezit heilig zijn, proberen liefde en lust te overleven. Bloedbruiloft is een mooi en herkenbaar verhaal over liefde en passie in een wereld waarin de individuele vrijheid bekneld is geraakt in een net van traditionele normen en waarden. Onbuigbaar, onvermurwbaar houden de karakters zich vast aan de tradities en gebruiken van hun omgeving, niet meer in staat iets te doen met hun passie, verlangen of drift, wetend dat iedere poging daar doorheen te breken onverbiddelijk bestraft zal worden. Wanneer Leonardo en de Bruid er toch voor kiezen om voor één keer hun hart, hun passie te volgen en hun leven in eigen handen nemen en te kiezen voor dat ene moment van ultiem geluk getuigt dat van grote moed. Liefde en lust gaan, in het besef dat het een bij voorbaat verloren strijd is, het gevecht aan met de rauwe verkrampte realiteit. 

 
Federico Garcia Lorca is één van de belangrijkste dichters en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuurgeschiedenis. Zijn gedichten en theaterstukken zijn dan ook in vele talen vertaald, onder andere naar het Nederlands en het Frysk en zijn thematiek, zijn poëzie en het plattelandskarakter van zijn stukken lenen zich heel goed voor voorstellingen in Friesland.
Bloedbruiloft werd echter geschreven in 1933 en dat doet de vraag oprijzen of de thematiek van een tekst uit de jaren dertig van de vorige eeuw nog aantrekkelijk kan zijn voor een hedendaags publiek.

Wij kiezen ervoor om de tekst van Lorca te hervertalen en te verplaatsen naar een eigentijdse Fryske situatie. 
In schrijver en dramaturg Bouke Oldenhof vonden we de uitgelezen persoon om dit te bewerkstelligen. 
De uitgestrekte droge wijngaarden van Lorca worden de groene weiden en maisvelden van Friesland. Net als Lorca willen we een poëtisch universum oproepen. In het geval van onze voorstelling bestaande uit mais, messen en paarden, elk met zijn eigen metaforische kracht…

Een voorstelling over liefde, bloedwraak, sociale conventies en geldelijk gewin in een speciaal daarvoor aangelegd maisveld