Theater Blauh├║s

24 juny - 2 july 2022

logo


Vinea Domini Sylkampen

Vinea Domini Sylkampen

In 1959 namen de paters Augustijnen uit Witmarsum het initiatief ‘actieve zeilvakanties voor Katholieke jongeren’ te organiseren. Ze vonden domicilie achter de Hylkema boerderij aan de Blauhúster Puollen bij Greonterp.

Tijdens de Vinea zeilkampen zijn veel relaties en vriendschappen voor het leven ontstaan. Het zogenaamde ‘boer zoekt vrouw’ effect was groot.

De Blauwhuister gebroeders Bootsma leverden BM’ers. Met financiële steun van de Middenstand kon er in 1960 een tweedehands houten barak  gekocht worden.

De jonge zeilers genoten van de unieke Friese wijdse omgeving waarin de kampen georganiseerd werden. Er was geen luxe, er werd geslapen op stapelbedden in zalen. In de beginjaren moest drinkwater in melkbussen aangevoerd worden.

Het Fries - Nederlandse Iepenloftspul Vinea Domini is een tijdsbeeld uit de jaren ’60 – ’70. Het speelt zich ‘op locatie’ af rond de oude steiger, aan de rand van It Fliet, een van de Blauhúster Puollen, waar de houten BM’ers aanmeerden.

Het is een bijzondere voorstelling, die een prachtig beeld geeft van zowel bedoelde als ook onbedoelde effecten, die de praktijk van zo’n initiatief met zich meebrengt!
En hoe verhoud je je daar als Bisdom mee en vooral ook de dagelijkse leiding? Beleef het mee!


 

 

 

 

24 juni 2022
20.00 oere
 
25 juni 2022
20.00 oere
 
30 juni 2022
20.00 oere
 
1 juli 2022
20.00 oere
 
2 juli 2022
20.00 oere
 

Bestel kaarten