Spannum

8 juny - 17 juny 2023

logo


Wat bisto leaflik!?

Wat bisto leaflik!?

Iepenloftspul oer Waling Dijkstra
Het‘iepenloftspul’ over de ongemotiveerde bakkerszoon Waling Dijkstra, die uitgroeide tot één van de grootste Friese schrijvers en dichters en grondlegger werd van de Friese toneelcultuur!
 
Waling Dijksta moest in Spannum de bakkerij met zijn moeder draaiende houden, maar veel liever was hij bezig met zijn passie voor het schrijven en dichten in de Friese taal. In het dorp was hij niet altijd geliefd vanwege zijn andere manier van denken en ook op romantisch gebied hield Waling zich niet aan de ongeschreven Friese regels. Dit alles zorgde voor veel drama in het leven van Waling. De titel ‘Wat bisto leaflik!?’ verwijst naar zijn de eerste regel van zijn bekende lied ‘Simmermoarn’, maar was Waling zelf wel zo ‘leaflik’?
 
Voorafgaand aan het ‘iepenloftspul’ , vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur kun je alvast in de sfeer komen op de ‘Passy Pôle’. In dit voorprogramma kun je passies van Waling Dijkstra zelf beleven. In een ongedwongen sfeer creatief aan de slag of genieten van een mooie voordracht en muziek onder het genot van een hapje en drankje. Oftewel het wordt een ‘iepenlofspul’ met passie. Daar wil je bij zijn!
 
Beleef het zelf! Kaartverkoop via www.watbistoleaflik.nl 
  • Initiatief van CMV Oranje Spannum en Stifting Mei-inoar Spannum
  • Schrijver: Dick Jansen
  • Regie: Tineke Broers
  • Composities en muzikale leiding: Thom Zigterman
  • Muziek: CMV Oranje Spannum

 

 

 

 

8 juni 2023
21.00 oere
Fanôf 19.00 - 21.00 oere Passy Pôlle
9 juni 2023
21.00 oere
Fanôf 19.00 - 21.00 oere Passy Pôlle
10 juni 2023
21.00 oere
Fanôf 19.00 - 21.00 oere Passy Pôlle
15 juni 2023
21.00 oere
Fanôf 19.00 - 21.00 oere Passy Pôlle
16 juni 2023
21.00 oere
Fanôf 19.00 - 21.00 oere Passy Pôlle
17 juni 2023
21.00 oere
Fanôf 19.00 - 21.00 oere Passy Pôlle

Bestel kaarten