Snakkerbuorren

28 juny - 8 july 2023

logo


De kommune

De kommune

As Erik de mânske filla fan syn heit en mem erft, komt syn frou Anna op it idee de romte mei oare minsken te dielen. Mei minsken dy’t deselde dreamen en idealen hawwe as sysels. Al gau úntstiet der in hechte mienskip en wurdt it libben ien grut demokratysk feest. Alles feroaret as Erik ferlyfd wurdt op de foller jongere Emma en ek sy yn it hûs komt te wenjen.

 

De Kommune is in komysk drama fan Thomas Vinterberg en Mogens Rukov, ek bekend fan de films Festen en Jagten. Bouke Oldenhof hat it, spesjaal foar Snakkerbuorren, oerset yn it Frysk. De regy is, krekt as yn 2022, yn hannen fan Brecht Wassenaar.


 

 

 

 

28 juni 2023
21.00 oere
 
30 juni 2023
21.00 oere
 
1 juli 2023
21.00 oere
 
4 juli 2023
21.00 oere
 
6 juli 2023
21.00 oere
 
7 juli 2023
21.00 oere
 
8 juli 2023
21.00 oere
 
9 juli 2023
21.00 oere
Ekstra foarstelling

Bestel kaarten