Suwâld

20 septimber - 7 oktober 2023

logo


In pakje foar Signor Pandarello

In pakje foar Signor Pandarello

Kom mar op! organisearret dit jier in reizgjend iepenloftspul In pakje foar Signor Pandarello. Ferwûnderjend, meislepend en Frysktalich teäter yn in unike setting.

 

In ferhaal oer it ferneamde, yn ferfal rekke, sirkusselskip Pandarello; in oade oan de magy fan fergonklikheid foar jong en âld. It toanielselskip kombinearret teäter mei sirkuseleminten. Kom mar Op! bondelet de krêften mei talinten út Wyns en Bakkefean om in ûnferjitlike ûnderfining te kreëarjen.

Incl fergees foarprogramma: parade fan wenweinen, ridende dekôrstikken en lokaal talint.

 

Kom mar op! Mis it net. Bestel kaarten en earfaar de krêft fan mienskip. Wy kinne net wachtsje om dy te sjen by In Pakje foar Signor Pandarello.

 

Foarprogramma 19.30 oere

Foarstelling 20.30 oere

 

  • Suwâld 20, 22, 23 sept > parade op 19 sept 
  • Wyns 28, 29, 30 sept > parade op 26 sept
  • Bakkefean 5, 6, 7 okt > parade op 3 okt

 

NL > 

Voor meer informatie bezoek onze website & volg ons op Facebook en Instagram voor de leukste nieuwtjes. Daar kunt u ook gerust vragen stellen via een persoonlijk bericht of onder onze posts, we reageren met plezier!


 

 

 

 

20 september 2023
19.30 oere
Première Suwâld - woensdagavond
22 september 2023
19.30 oere
Suwâld - vrijdagavond
23 september 2023
19.30 oere
Suwâld - zaterdagavond
28 september 2023
19.30 oere
Première Wyns - donderdagavond
29 september 2023
19.30 oere
Wyns - vrijdagavond
30 september 2023
19.30 oere
Wyns - zaterdagavond
5 oktober 2023
19.30 oere
Première Bakkefean - donderdagavond
6 oktober 2023
19.30 oere
Bakkefean - vrijdagavond
7 oktober 2023
19.30 oere
Bakkefean - zaterdagavond

Bestel kaarten