Blomfish

14 maaie - 25 maaie 2015

logo


Ro & Julya

Ro & Julya

Mei 2015 presenteert Blomfish: ‘‘Ro & Julya’’. Het vertelt het bizarre verhaal van 2 vriendinnen met een verschillende achtergrond en geloofsovertuiging. Van hun omgeving mogen zij echter niet met elkaar omgaan, dit zet hun vriendschap behoorlijk onder druk. 

Ondanks de vernieuwende keuzes blijft de oorspronkelijke verhaallijn van Skakespeare’s ‘‘Romeo & Julia’’ gehandhaafd.

Net als 756 zal Ro & Julya een 2-talige voorstelling zijn (Fries & Nederlands), zodoende krijgen jongeren de kans om te spelen in hun ‘‘memmetaal’’.